Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

դեկտեմբեր 2019

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Նոյեմբեր 2019

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Հոկտեմբեր 2019

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

Սեպտեմբեր 2019