Հաշվետվություններ

2-րդ, 3-րդ և 4-րդ եռամսյակների հաշվետվություններ

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն1

Հաշվետվություն2

Եռամսյակային հաշվետվություն 01.01.2020-01.04.2020

հաշվետվություն1

հաշվետվություն 2

 

Ամսական հաշվետվություն

հաշվետվություն նոյեմբեր

հաշվետվություն դեկտեմբեր

 

1-ին եռամսյակի հաշվետվություն 2018թ.

եռամսյակային հաշվետվություն.2pdf եռամսյակային հաշվետվություն եռամսյակային հաշվետվություն1pdf