Խորհուրդներ

 

Ծնողական խորհուրդ

 

Մանկավարժական խորհուրդ

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ. փետրվարի 22-ին, ժամը 14։00-ին տեղի կունենա  հաստատության  մանկավարժական և ծնողական խորհուրդների անդամների հանդիպումը  տնօրենի պաշտոնի  թափուր տեղի հավակնորդի հետ՝   զարգացման ծրագիրը ներկայացնելու  նպատակով։

 

 

 

 

 

 

Զարգացման ծրագիր 2022-2027թթ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Անվանական  կազմ

 

«Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց »  և   « Նռնաձորի  միջնակարգ դպրոց»  պետական  ոչ

առևտրային  կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ միացյալ 

խորհրդի  անվանական  ցանկ

 

հ/հ  Ազգանուն,անուն                        Ում կողմից է ներկայացված

 

1.Ալեքսանյան Լիա                             Շվանիձորի մ/դ մանկ. խորհուրդ

2.Ոսկանյան Կարո                              Շվանիձորի մ/դ մանկ. խորհուրդ

3.Ստեփանյան Լիա                             Նռնաձորի մ/դ  մանկ. խորհուրդ

4.Ղազարյան Էսմա                              Նռնաձորի մ/դ մանկ. խորհուրդ

5.Խաչատրյան Ռուզաննա                 Շվանիձորի մ/դ ծնող. խորհուրդ

6.Ոսկանյան Էմմա                               Շվանիձորի մ/դ ծնող. խորհուրդ

7.Գևորգյան Նազիկ                              Նռնաձորի մ/դ  ծնող. խորհուրդ

8.Գևորգյան Վարդանուշ                     Նռնաձորի մ/դ ծնող. խորհուրդ

9.Բոյաջյան Ալեքսան                            Սյունիքի մարզպետ/Համայնքի ղեկավարի

Ներկայացմամբ,Նռնաձորի մ/դ/

10.Թումանյան Ալիկ                              Սյունիքի մարզպետ/Համայնքի ղեկավարի

Ներկայացմամբ,Շվանիձորի մ/դ/

11.Պողոսյան Սերինե                            Սյունիքի մարզպետ

12.Հովհաննիսյան Արևիկ                       Սյունիքի մարզպետ

13.Միրզոյան Լևոն                                 ՀՀ  ԿԳՄՍ  նախարար

14.Օհանջանյան Սուր                            ՀՀ ԿԳՄՍ  նախարար

 

 

 

 

 

Սկան 1<< Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կոլեգիալ կառավարման մարմնի խորհրդի

անվանական կազմ

  1. Սիմոնյան Սիմոն — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
  2. Ստեփանյան Քրիստինե — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
  3. Միրզոյան Նարինե — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  4. Մարկոսյան Արշալույս — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  5. Ալեքսան Բոյաջյան — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ / ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ /
  6. Կարեն Կանդազյան — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացմամբ
  7. Միրզոյան Լևոն — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացմամբ
  8. Մարտիրոսյան Սասուն — ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի ներկայացմամբ

<< Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի  ԾԽ անվանական կազմ

  1. Միրզոյան Նարինե — նախագահ
  2. Մարկոսյան Արշալույս — քարտուղար

<< Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի  ԱԽ անվանական կազմ

1. Բոյաջյան Լյուբա — նախագահ

2. բոյաջյան Սյուզաննա — քարտուղար